Rozā tabletes bāliem cilvēkiem

Iztēle

spēja izteikt rakstītus faktus izteiksmīgā simbolu valodā

Izpratne

spēja saprast un skaidrot dažādas lietas daudziem cilvēkiem

Attieksme

spēja stāties pretī argumentiem un saglabāat ilgstošas klientu attiecības

quam quisque norit artem in nac se exerceat
lai katrs vingrinās tai mākslā, kuru viņš prot!

Rozā Tabletes Bāliem Cilvēkiem